<<SOURCEFORGE | PROJECT PAGE>>
FreeDOS documentation project logo
 
Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - WikiHelp - SearchWiki - PageDown
C:\FdDoc\FdDocSe\SideBar
C:\FdDoc\FdDocSe\HomePage

Annotations to the original document are provided in italics text. All original text and annotations by Jim Hall.


Free-DOS Manifestet (annotated)

 James Hall / Translated by Mikael Möre
 James.F.Hall @-sign uwrf.edu / bwsb @-sign c64.org
 [my email address is now freedos @-sign freedos.org]

 Ed. Oct. 16, 1994
 [annotations made Apr. 21, 1998]

Ändringar

En FTP-site är nu tillhandahĺllen, som man kan ladda ner Free-DOS frĺn. Addressen är sunsite.unc.edu/pub/micro/pc-stuff/freedos. Kontakta mig pĺ freedos @-sign sunsite.unc.edu om du har frĺgor. [sunsite-ftp-arean kommer fortfarande finnas kvar, även om freedos nu har ett eget domännamn och en egen hemsida, pĺ www.freedos.org. Koordinatorns mail har ocksĺ ändrats.

Ett diskussionsforum har öppnats pĺ comp.os.msdos.misc. Det är där vi vill diskutera vĺra projekt och mĺl. Känn dig välkommen att delta i diskussionen. [De flesta diskussionerna äger nu rum i FreeDOS-maillistan, som du kan starta en prenumeration pĺ frĺn www.freedos.org. Mĺnga användare pĺ comp.os.msdos.misc och comp.os.msdos.programmer vet fortfarande vad FreeDOS är, och hur det gĺr med det.]

Historia

Free-DOS startades under namnet PD-DOS i juli 1994, för att fylla sitt syfte - att vara “ytterligare en DOS-implementation”. [Namnet överlades snart, och är nu: FreeDOS]

Intention

Jag skulle vilja forma en grupp som, eventuellt, kommer skapa ytterligare en MS-DOS-kopia. DOS verkar vara ett populärt system, och det är mycket hĺrdvara som det redan finns drivrutiner för. Microsoft kommer inte utveckla DOS för evigt, och man kan inte räkna med att komersiella programmeringsfirmor som IBM och Digital fortsätter med DOS, heller. Jag känner att det är upp till internetanvändarna att skapa sitt eget DOS (hedanefter: Free-DOS). Jag känner ocksĺ att det finns mycket intresse för ett sĺdant projekt.

Free-DOS ska gĺ att köra pĺ alla sorters apparater. Det ska fungera pĺ processorer gamla som 8088 med bara 640k minne. Förhoppningsvis kommer den nedpackade installationen uppta mindre än 1.44M. [Det är sĺ mycket programvara utvecklad för FreeDOS sĺ att installationen nu är över 1MB. Hur som hellst, installationsprogrammet kan installera frĺn disketter mindre än 1MB.]

Free-DOS ska inte ha ett speciellt antal användare som mĺltavla. Slutprodukten ska vara nĺgot som bĺde programmerare och icke-programmerare bĺda kan avnjuta och finna användbart.

Jag tror inte det skulle vara ett problem att distrubuera en version av Free-DOS för 80386 och högre. Men detta fortsätter vara ett framtidsprojekt för kärnutvecklarna. [Vilket FreeDOS-program som hellst ska /fĺ/ använda instruktionerna frĺn en 386a eller högre om det detekterats att sĺdan(t) finns i systemet. Programmen ska fortfarande vara funktionsdugliga pĺ äldre processorer, ändĺ.]

Plan

Jag tänker mig Free-DOS projektet skulle vara bäst organiserat om man delar upp arbetet i tre undergrupper: ups:

  • Tillbehör - Huvudmĺlet är att skriva nya, \”rena\”, versioner av DOS’ standardprogram. De ska fungera pĺ vilken DOS som hellst, ner till MS-DOS 3.3. Du kan tänka pĺ att mĺnga DOS-program blivit utflyttade ur DOS-skalet.
  • Drivrutiner - Mĺlen inkluderar omskrivning av alla standard DOS-drivrutiner, sĺsom ANSI.SYS och COUNTRY.SYS. Dessa ska vara funktionsdugliga ner till MS-DOS 3.3. Drivers - Goals include re-writing the device drivers for DOS.
  • Kärnan - Huvudmĺlet är att skrva en ny DOS-kärna. En sĺdan som kan köra ĺt minstone de flesta program som finns till DOS. Det ultimata tested skulle vara att köra Windows och Doom. Sekundära mĺl kan inkludera utarbetande av nĺgon sorts multitasking-support, även om den är begränsad.

Om jag slutar vara aktiv Free-DOSare, skulle jag uppskatta att nĺgon tog över de tre undergrupperna. Det skulle dĺ finnas en tillbehörsledare, en drivrutinsledare och en kernelledare. Denna person skulle vara där för att fĺ programmeringskod läsbar och för att se till att gruppens mĺl är nĺdda. TIll exempel, tillbehörsledaren skulle ocksĺ försäkra sig om att varje tillbehör inkluderar alla parametrar. Ledaren skulle ocksĺ göra val mellan vilka utbyggnader som skulle vara tillĺtna. [Detta ledarskapssystem har övergetts och ändrats till att makten ska koncentreras dör den hör hemma: hos användarna! Val om vad som ska och inte ska bli distrubuerat är väldigt mycket ett val som tas genom diskussion. All FreeDOS-programvara listas nu tillsammans i en lĺng tillhandahĺllar-lista.]

Mycket av DOS-tillbehören finns redan i form av freeware, och en bra del av den har blivit omskriven av the Free Software Foundation. [Stora delar av FreeDOS-programvaruutbudet var faktiskt skriven frĺn grunden av FreeDOS-nissar.] I vilket fall som ehllst sĺ skulle jag förvänta mig att tillbehörsgruppen är den första som klarar sitt mĺl. Drivrutinsgruppen näst, och sist kärn-gruppen. Vid varje stor föränding, förväntar jag mig en stor publisering, tillhandahĺllen frĺn ftp-arkiv.

En slutlig notis: Jag skulle uppskatta att alla tillbehör blev omskrivna i C eller DOS batch-sprĺk. [Denna restriktion gick för lĺngt. Hur som hellst, det huvudsakliga mĺlet är att FreeDOS tillbehör skrivs i antingen C eller assembler.]

Licens

Eftersom FreeDOS bĺde kommer distrubueras i form av binärfiler och programmeringskod, ber vi programvarutvecklarna att publicera sina program under en distrubutionsöverenskommelse, sĺsom GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, som i korthet framför:

  Oftast är programvarulicenser gjorda fär att ta ifrĺn dig din frihet att
 dela med dig och ändra programmet. GNU General Public License är gjord för
 att garantera din frihet att dela med dig och ändra gratis programvara —
 för att säkra att programvaran är gratis för sina alla användare. Denna
 licensöverenskommelse gäller för merparten av Free Software Foundation’s
 programvara, samt de program där upphovsmannen anger att han använder
 den. (Viss programvara frĺn FSF kör under GNU Library General Public License
 istället.) Du kan använda GNU GPL (som den brukar kallas) i dina program,
 ocksĺ.

  När vi pratar om gratis programvara, refererar vi till frihet, inte till
 pris. Vĺran General Public License är designad fĺr att säkra att du har
 friheten att distrubuera kopior av gratis programvara, att du fĺr
 programmeringskoden eller kan fĺ den om du vill, att du kan ändra i
 programmet eller använda bitar av det i nya gratisprogram; och att du vet
 att du kan göra dessa saker.

Copyright © 1994–1998 Jim Hall Översättningen © 199 Mikael Möre

Unless otherwise stated, FD-DOC HOWTO documents are copyrighted by their respective authors. FD-DOC HOWTO documents may be reproduced and distributed in whole or in part, in any medium physical or electronic, as long as this copyright notice is retained on all copies. Commercial redistribution is allowed and encouraged; however, the author would like to be notified of any such distributions.

All translations, derivative works, or aggregate works incorporating any FD-DOC HOWTO documents must be covered under this copyright notice. That is, you may not produce a derivative work from a HOWTO and impose additional restrictions on its distribution. Exceptions to these rules may be granted under certain conditions; please contact the FD-DOC HOWTO coordinator at the address given below.

In short, we wish to promote dissemination of this information through as many channels as possible. However, we do wish to retain copyright on the HOWTO documents, and would like to be notified of any plans to redistribute the HOWTOs.

If you have any questions, please contact the FD-DOC coordinator at the email mentioned at the bottom of every fd-doc wiki page.

Om du har frĺgor, kontakta FD-DOC-koordinatorn.

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - WikiHelp - SearchWiki - PageUp
Page last modified on November 20, 2009, at 01:18 AM
E-mail the coordinator at freedos-documentation @-sign freedos point org
This site is part of the FreeDOS Project.
SourceForge.net Logo